Dobre podręczniki edukacyjne

Tanie podręczniki - blog edukacyjny

Podręczniki – co powinniśmy o nich wiedzieć?

Jak definiujemy podręczniki?

Szkolne podręczniki to książki, które są przeznaczone do celów stricte dydaktycznych. Mają one charakter pewnego rodzaju wykładu, który systematyzuje wiadomości z konkretnego przedmiotu w zakresie dostosowanym ściśle oraz na poziomie przygotowania odbiorcy.

Zatem szkolny podręcznik możemy nazwa publikacją, która posiada funkcję niezwykle sprecyzowaną. Odróżnia go to od innych książek, który znajdziemy w księgarni. Forma ta jest przeznaczone dla konkretnego odbiorcy. Wyróżnia ją na pewno posiadanie treści merytorycznych o charakterze niezwykle specyficznym. Podręczniki służyć mają przyswajaniu szeroko pojętej wiedzy. Podręczniki uwzględniają całościowe wszelkie problemy.

Jakie są funkcje oraz cele podręczników?

WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) oraz oczywiście także podręczniki z innych wydawnictw mają jeden, jasno określony cel. Chodzi o nic innego jak o przekazywanie informacji z dziedziny konkretnej wiedzy. Tę wiedzę porządkują oraz także utrwalają wszystkie wiadomości. Zadaniem najważniejszym każdego z podręczników jest oczywiście spełnienie dydaktycznej oraz wychowawczej funkcji. Są one związane z przekazywaniem ogólnej wiedzy w formie przejrzystej, ale także skróconej. Z tymi funkcjami związane są także bezpośrednio funkcje samokształceniowe, informacyjne, badawcze oraz także transformacyjne.

Struktury podręczników

Papierowe podręczniki dzielą się na strukturę. Wynika ona z założonego z góry programu nauczania. Wyróżnia się chociażby program mieszany, rozgałęziony oraz także liniowy. Podręczniki o strukturze liniowej są opracowywane przy użyciu konkretnej metody. Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy w sposób stopniowy oraz zakłada także stworzenie dosłownie całej sieci skojarzeń. Mamy dzięki temu umożliwione operowanie właściwe wszelkiego rodzaju faktami.

Program rozgałęziony jest opozycją pewnego rodzaju do programu linowego. Ta właśnie metoda polega na podziale materiały na partie nieco mniejsze. Te partie zakończone są oczywiście pytaniami. Jeśli zaś chodzi o programowanie mieszane to jest to połączenia, jak i także świetne uzupełnienie rozgałęzionego programowania z metodą liniową. Może się to wydawać nieco skomplikowane, ale tak naprawdę po naszej stronie jest jedynie pójście do księgarni, kupno danego podręcznika i uczenie się z niego. Oczywiście mamy swoje ulubione wydawnictwa. Jednym z nich na pewno jest już wspomniane wydawnictwo WSiP. Uczniowie doceniają te podręczniki i lubią pochłaniać z nich wiedzę.

Szkoła - zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Read More